16.7.11

Optimizacija sajtova stovarišta

Kako su stovarišta građevinskog materijala radila i kakva im je optimizacija sajtova za Google? Da vidimo. Ako pretražujemo reč "stovarište" na prvoj Google strani je 8 sajtova različitih stovarišta, i dve strane nekih direktorijuma linkova. Nije loše.
Ako tražimo "Stovarište Beograd" dobijamo tek 3, 4 linka ka konkretnim stovarištima. Ostatak su direktorijumi, forumi i slično.